Σύμφωνα με το τελευταίο Μηνιαίο Δελτίο Συστήματος συναλλαγών ΗΕΠ, που δημοσιοποίησε το Χρηματιστήριο Ενέργειας, για τον Μάρτιο του 2019, το σχετικό ποσοστό της Επιχείρησης υποχώρησε…