Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε στις 15 Μαρτίου την παραχώρηση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών στην ιταλική Italgas. Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΑ, σημειώνεται πως η…

Θετική για την έγκριση της εξαγοράς της ΕΠΑΛΜΕ από τη MYTILINEOS είναι η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ανακοινώθηκε από την ανεξάρτητη…

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της «Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ» από την εταιρία «Eni S.p.A» μέσω της κατά 100% θυγατρικής…