Συμφωνία τεχνικής βοήθειας με την ΕΥΔΑΠ για την υποστήριξη του επενδυτικού της προγράμματος μέσω ΕΙΒ Advisory. Εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ για την ενίσχυση των σχεδίων της…

Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για βασικά διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών της ΕΕ αξίας έως 850 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της…

Οι 27 Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ, οι οποίοι συνήλθαν νωρίτερα, χθες Τρίτη 28 Απριλίου 2020, με τηλεδιάσκεψη, συμφώνησαν ότι «ο ενεργειακός τομέας πρέπει να διαδραματίσει…

Η Επιτροπή δημοσίευσε, χθες Τρίτη 14 Απριλίου 2020, τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες στηρίζει τα κράτη μέλη στη διαχείριση αποβλήτων, στους δύσκολους αυτούς καιρούς…