Το ζήτημα της έλλειψης επιχορηγήσεων για δαπάνες με σκοπό την αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στον χώρο της μεταποίησης, στα πλαίσια της πρώτης προκήρυξης του νέου…