Την έμφαση που δίνει η Περιφέρεια Αττικής σε έργα υποδομής, επιβεβαιώνει η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Λυκότρυπας, στον Δήμο Αχαρνών. Το συγκεκριμένο…

Με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας, την κάλυψη της έλλειψης βασικών υποδομών αποχέτευσης και τη συμμόρφωση με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την επεξεργασία…

Έναρξη των εργασιών προβλέπεται το επόμενο διάστημα για το μεγάλο αποχετευτικό έργο του Δήμου Πρέβεζας, το οποίο αφορά την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς…