Τα υπόγεια ύδατα στην Ελλάδα εμφανίζουν ικανοποιητικό ποσοστό αναφορικά με τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά, εντούτοις το ποσοστό για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά εμφανίζεται ελαφρώς υψηλότερα…

Τα τελευταία χρόνια, η αυτοπαραγωγή ενέργειας μέσω ενεργειακών κοινοτήτων έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα της δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Ειδικότερα στον απόηχο της ενεργειακής…