Το 100% του εμπορικού χρόνου λειτουργίας του μετά τη θέση σε λειτουργία νωρίτερα φέτος, έχει πετύχει το έργο της Golar LNG για το πλωτό υγροποιημένο φυσικό αέριο (FLNG) στο Καμερούν ενώ αναμένεται να εκφορτώσει το έκτο φορτίο σύντομα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Το Hilli Episeyo FLNG είναι το πρώτο πλοίο παραγωγής LNG που πήρε τη μορφή αυτή από ένα γερασμένο πετρελαιοφόρο. Η έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων, μετά την παραγωγή του πρώτου φορτίου τον Μάιο, φέρνει το Καμερούν σε μια μικρή ομάδα χωρών που εξάγουν LNG.