Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom ολοκλήρωσε την πώληση του μεριδίου της στην τουρκική Bosphorus Gaz, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ρωσικού ομίλου. Με αυτό τον τρόπο, η Gazprom φαίνεται διατεθειμένη να αποσυρθεί πλήρως επενδυτικά από την Τουρκία, κάτι που είχε ήδη φανεί από τα τέλη του 2016 όταν και πούλησε το μερίδιο της στο φυσικό αέριο στην επενδυτική εταιρεία Akfel Holding η οποία εθνικοποιήθηκε στα τέλη του 2016.
Παράλληλα, ο ρωσικός όμιλος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί πλήρως από την τουρκική αγορά φυσικού αερίου εντός του τρέχοντος έτους. Στην Τουρκία ρωσικό φυσικό αέριο εισάγουν η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Botas και ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης έχουν αποκτήσει αυτό το δικαίωμα.
Στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με την Gazprom εισάγουν 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως το οποίο διοχετεύουν στην εσωτερική αγορά.