Συμφωνία με την κινεζική Guangdong Province σύναψε η BASF, καθορίζοντας περαιτέρω λεπτομέρειες για το εργοστάσιο παραγωγής, ύψους 10 δισ. δολαρίων, που προγραμματίζει στην περιοχή.
Η συμφωνία, η οποία έρχεται μετά από ένα μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη τον Ιούλιο, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την αειφόρο χρήση πρώτων υλών και τεχνολογιών που αποσκοπούν στο να μειώσουν τις επιδράσεις στο περιβάλλον από τις εγκαταστάσεις.
Περίπου 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα θα διατεθούν για το εργοστάσιο, το οποίο θα παράγει μέχρι και 1 εκατ. τόνους αιθυλενίου ετησίως και θα ενσωματώνει αρκετές μονάδες για προϊόντα με καταναλωτικό προσανατολισμό, τόνισε η BASF.