Μείωση της τάξης του 2,3% κατέγραψε ο δείκτης χρήσης ενέργειας στην Γερμανία, την περσινή χρονιά, γεγονός που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό 40ετίας και τούτο εξαιτίας των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, των χαμηλότερων οικονομικών ρυθμών και της μετατόπισης δραστηριοτήτων από τον κατασκευαστικό κλάδο προς τις βιομηχανικές υπηρεσίες, σύμφωνα με έκθεση του βιομηχανικού οργανισμού AGEB.
Αναλυτικότερα, στην ετήσια έκθεσή της, η AGEB αναφέρει ότι η ετήσια χρήση πρωτογενούς ενέργειας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, υποχώρησε στους 437.3 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου άνθρακα, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του ’70.
Την ίδια ώρα, παράγοντες που επέδρασαν θετικά στη χρήση ενέργειας αποτέλεσαν η αύξηση του πληθυσμού και ο ψυχρότερος καιρός, σε σύγκριση με πέρυσι, γεγονός που περιόρισε την τάση μείωσης που καταγράφεται την τελευταί τριετία.
Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η χρήση λιθάνθρακα υποχώρησε κατά 20.5% και προσέγγισε σε νέο ιστορικό χαμηλό, για να παραχωρήσει τη θέση του στην παραγωγή από ηλιακά και αιολικά έργα, γεγονός που δίνει προτεραιότητα στα δίκτυα μεταφοράς, ενώ οι υψηλές τιμές δικαιωμάτων ρύπων ενθαρρύνουν τη χρήση φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο.
Ανάλογη μείωση καταγράφηκε και στην περίπτωση του λιγνίτη, υποχωρώντας κατά 20.7% για λόγους ίδιους με την περίπτωση του λιθάνθρακα, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.