Απαντήσεις εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχετικά με τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο των 3 ανταγωνιστικών διαδικασιών για φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκαταστάσεις. 

Συγκεντρωτικά, αυτά αφορούν σε:

  1. Ερωτήματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο – Συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις ανταγωνιστικές διαδικασίες
  2. Διευκρινίσεις σχετικά με την Αίτηση Συμμετοχής και τα συνοδευτικά έγγραφα
  3. Ενημερωτικό υλικό για τις διαγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ
  4. Λοιπές Ερωτήσεις – Σχόλια
Δείτε το πλήρες αρχείο με τις ερωταπαντήσεις της ΡΑΕ εδώ