Σαφώς διαφοροποιημένο και με αρκετά χαμηλότερες τιμές στον ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο αναδεικνύεται το ενεργειακό καταναλωτικό προφίλ της χώρας για τον μήνα Αύγουστο, σε σχέση…

Η Holcim ανακοινώνει τα εγκαίνια του Innovation Hub (Κόμβος Καινοτομίας), όπου θα παρουσιάζονται οι βιώσιμες κατασκευαστικές της λύσεις καθώς και θα αποτελέσει έναν χώρο συν-δημιουργίας…

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της διαβούλευσης επί της εισήγησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση της μεθοδολογίας…

Με διάφορα μέσα όπως νέες παραγγελίες πλοίων και πιλοτικά προγράμματα εναλλακτικών καυσίμων, προσπαθεί ο κλάδος της κρουαζιέρας να γίνει περισσότερο «πράσινος», σύμφωνα με έκθεση της…