Στο τελικό στάδιο κατασκευής βρίσκεται το Αιολικό Πάρκο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο Μουζάκι Καρδίτσας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες. Το…

Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από ελληνικές αλλά και διεθνείς εταιρείες για τη δημοπρασία που διενέργησε ο ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση Slots (χρονοπαραθύρων) εκφόρτωσης και δυναμικότητας αεριοποίησης…