Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων που αφορά στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των…

Το ζήτημα της έλλειψης επιχορηγήσεων για δαπάνες με σκοπό την αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στον χώρο της μεταποίησης, στα πλαίσια της πρώτης προκήρυξης του νέου…

Με την ηλεκτροκίνηση να κάνει άλματα και να μπαίνει δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η Αθήνα παραμένει μία από τις πόλεις της Ευρώπης που υπολείπεται σε…

H ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας…