Σε συμφωνία κατέληξαν οι χώρες της Ε.Ε. επί της πρότασης της Κομισιόν για επένδυση 1,077 δισ. ευρώ σε πέντε διασυνοριακά έργα υποδομών, στο πλαίσιο του…

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, και αναγνωρισμένη για ενδέκατη συνεχή χρονιά το 2022 ως μια από τις…