Στην αναβάθμιση της εγκατάστασης του υπάρχοντος σταθμού συμπίεσης (U-2300) στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης για την παροχή της πρόσθετης συμπίεσης που απαιτείται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς…

Την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Ηλείας ανακοίνωσε η «Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Α.Ε.», με μετόχους τις εταιρείες ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ…

Τον ακριβή προσδιορισμό της σύνθετης διαδικασίας αδειοδότησης, που περιλαμβάνει 6 διακριτά στάδια αξιολόγησης και έγκρισης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτυπώνει…

Καθώς η Ε.Ε. στοχεύει να απαγορεύσει την πώληση οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης μέχρι το 2030, οι οδηγοί ουσιαστικά θα έχουν τρεις επιλογές στην αγορά…