Το ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο ‘Zero Waste to Landfill’ έλαβαν όλα τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα, στο Καμάρι, την…

Η μεγάλη διαφοροποίηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής…

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum - EMGF), αποφασίστηκε στην…

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 παράγραφος 2 του ν. 4001/2011 αναφορικά με την έγκριση μεθοδολογιών τιμολόγησης της πρόσβασης στα…