Έξι είναι οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου στη Λάρυμνα, των μεταλλείων στη Λάρυμνα και το Λούτσι και μεταλλευτικών…

ΔΕΗ και RWE έχουν διευθετήσει και τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδίου για την κοινού ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος έως 2 GW, με συνέπεια…

Δόθηκε το «πράσινο» φως για την έναρξη των έργων ενίσχυσης των υποδομών αποχέτευσης ομβρίων της βορειοδυτικής λεκάνης του Δάσους Χαϊδαρίου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής,…