Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 132 kV για το έργο “Douglas…

Οι εταιρείες Equinor, Norsk Hydro και Panasonic υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (MoU), με σκοπό να εξετάζουν τις δυνατότητες δημιουργίας μίας κοινής επιχείρησης παραγωγής μπαταριών λιθίου στη…

Η Siemens και η Zeta προχώρησαν σε μια στρατηγική συνεργασία. Ο στόχος των δύο εταιρειών είναι να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φαρμακευτικών διεργασιών παγκοσμίως.…

Η WILO Hellas παρουσιάζει την νέα σειρά προκατασκευασμένων συγκροτημάτων, Wilo–DrainLift SANI, με τον μεγαλύτερο ενεργό όγκο της αγοράς και ταυτόχρονα με το μικρότερο βάρος. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η τρέχουσα DrainLift σειρά με…