Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά την πρώτη πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία του 2016, προχώρησε στην υλοποίηση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών την περίοδο 2018-2020, κατά τη διάρκεια…

Σε πείραμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδυάζει τον ήλιο, το νερό και τον πάγο, προβαίνει μια λιθουανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας που στοχεύει στην εγκατάσταση πλωτών…

Θέματα που αφορούν «ενεργειακές» ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΛΑΡΚΟ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ Υποδομών) και την αγορά των ΑΠΕ ρυθμίζονται –μεταξύ άλλων- με τροπολογίες που κατατίθενται…

Η παρούσα επισκόπηση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Ε.Ε. το διογκούμενο πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων, με έμφαση στα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών. Στο…

Η βελτίωση των συνθηκών και η προστασία του περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης» συνεχίζεται. «Δημιουργήσαμε τέσσερις νέες θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το ΟΑΚΑ…