Ολοκληρώνοντας την κοινή τους συνεργασία, η ΑΒΒ, ηγέτης στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και των λύσεων φόρτισης, και η αυτοκινητοβιομηχανία Audi θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση AC…

Η Enel X, κορυφαία εταιρεία - πάροχος καινοτόμων ενεργειακών λύσεων και λύσεων ηλεκτρικής κινητικότητας, παρουσίασε το JuiceEco, μια νέα επιλογή που επιτρέπει στους οδηγούς ηλεκτροκίνητων…

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. ανακοίνωσε ότι διαθέτει Σύστημα Αξιολόγησης και Προεπιλογής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Μέσω του συστήματος προεπιλογής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ καταρτίζει και…

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου της Quest, διαμορφώθηκαν σε €18,4  εκ., έναντι €24,7 εκ. στις 31/12/2019. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο…