Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, στις 17.00 το απόγευμα, ενεργοποιείται η πλατφόρμα kinoumeilektrika.ypen.gr, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ…

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εξόφληση των τιμολογίων των παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Μαϊο και ξεκίνησε η εξόφληση των…

Δημοσιεύθηκε από τον ΑΔΜΗΕ Τριμηνιαίο Δελτίο με σκοπό την παρακολούθηση των μεριδίων αγοράς των Προμηθευτών πελατών Υψηλής Τάσης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Στο Δελτίο περιλαμβάνονται τα…