Στην τελική ευθεία βαίνει το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών Ι.Χ., ταξί, εταιρικών αυτοκινήτων, δίκυκλων και ποδηλάτων. Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ θα ενισχύσει…

Τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το A’ εξάμηνο 2020 ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Με βάση τη Στατιστική, κατά…

Ολοκληρώθηκε από την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου της Κύπρου (ΕΤΥΦΑ), η διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού “Owner’s Engineer”, η οποία κατέδειξε ως πρώτο σε σειρά κατάταξης…

Δημόσια Διαβούλευση του ACER επί των προτάσεων του ENTSO-E σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μεθοδολογίας για τη Διασυνοριακή Συμμετοχή στους Μηχανισμούς Δυναμικότητας («ACER Public…