Οι ενεργειακές κοινότητες (Εν. Κοιν.) αποτελούν πλέον το όχημα προς τη Δημοκρατία της Ενέργειας και ανοίγουν δρόμο προς έναν κόσμο με σεβασμό τόσο στον άνθρωπό…

Ιδιαίτερα σημαντικές και τεχνολογικά ουσιαστικές λύσεις ρομποτικής παλετοποίησης για την Ελληνική βιομηχανία, παρουσιάζει η εταιρεία GIZELIS ROBOTICS. Με βασικό πυλώνα την ανάπτυξη νέων προϊόντων, η…

Εξασφαλίστηκε η συμμετοχή της ΔΕΦΑ στον πολυεθνικό οργανισμό East Mediterranean Gas Forum (EMGF) και συγκεκριμένα στην Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανίας Αερίου (Gas Industry Advisory Committee), η οποία  έχει συσταθεί στο πλαίσιο λειτουργίας…