Η συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2), που παράγεται κυρίως από τα οχήματα και τους θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατέγραψε πτώση 54% στο Παρίσι και περίπου…

Το δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, που υποβλήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για έγκριση, έχει ενσωματώσει 5 αλλαγές που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση προς…

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου από την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. (υπ΄αριθμ. 589/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ανακοινώθηκε με το από 21.07.2014…

Η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ, σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία που συγκλονίζει τη χώρα αλλά και την ανθρωπότητα ολόκληρη, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες…

Τα επόμενα χρόνια, η απόδοση του Ειδικού Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στους δικαιούχους πολίτες θα πραγματοποιείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Αυτός είναι ο στόχος,…