Μνημόνιο συνεργασίας, με πολυετή διάρκεια, υπέγραψε η Shell με την επιχείρηση που θα διαχειριστεί τη μεγαλύτερη υποδομή στην Ευρώπη, στον τομέα των μονάδων αποθήκευσης με…

Την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ώστε να παραλειφθεί οεπικείμενος  κύκλος Μαρτίου 2020 για υποβολή νέων αιτήσεων για λήψη…

Πραγματοποιήθηκε, χθες Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο 17ο…

Πραγματοποιήθηκε, χθες Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, η συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας, υπό τη προεδρεία του Γενικού…

Στα ίδια επίπεδα, καταγράφοντας μια ισχνή μείωση, διατηρήθηκε το μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του…