Τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που υπερψηφίστηκε χθες (Τετάρτη 17 Ιανουαρίου) στη Βουλή, μαζί με το νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, προβλέπει αυστηρότερα κριτήρια σχετικά με τις εταιρείες που μπορούν να αιτούνται άδεια προμήθειας φυσικού αερίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν «παρενέργειες» μετά και την πλήρη απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία περιορίζει στις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτικές Κεφαλαιούχες Εταιρείες (ΙΚΕ) τους τύπους των νομικών προσώπων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδειες διανομής αερίου, διαχείρισης ΑΣΦΑ, διαχείρισης δικτύου διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου.  
Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν ένα ελάχιστο κεφάλαιο για τη χορήγηση αδειών, κατά παρέκκλιση μάλιστα των γενικών διατάξεων για το ελάχιστο κεφάλαιο των ΑΕ και των ΙΚΕ.  Το ποσό αυτό θα είναι διαφορετικό, ανάλογα  με το είδος της άδειας.  
Ειδικά πάντως στην περίπτωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων, θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια προμήθειας φυσικού αερίου στην περίπτωση που το συνεταιριστικό τους κεφάλαιο είναι κατ’ ελάχιστο 60.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά όσους κατέχουν ήδη άδεια, με βάση τις προϋποθέσεις που έθετε έως τώρα ο σχετικός κανονισμός, θα εισαχθεί ειδική μεταβατική διάταξη η οποία θα ορίζει ένα χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να ικανοποιήσουν το κριτήριο για το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.