Ενέργεια από λιγνίτη, στο μισό από ότι είναι σήμερα, διπλασιασμό του ποσοστού συμμετοχής στην κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές και πολύ υψηλούς στόχους στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας θέτει το σχέδιο για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας έως το 2030 που έχει έτοιμο το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα ο λιγνίτης προβλέπεται να αντιπροσωπεύει το 15,5% της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος, οι ΑΠΕ το 32%, στο 32% διαμορφώνεται επίσης και ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας και στο 16% ο στόχος για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
Ιδιαίτερα απαιτητικός κρίνεται ο στόχος της εξοικονόμησης, ο οποίος υπολογίζεται να απορροφήσει συνολικές δαπάνες σε δίκτυα, υποδομές, δράσεις και έργα εξοικονόμησης συνολικού ύψους 18 δις. εκατομμυρίων ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις για την μετάβαση της χώρας μας στην νέα εποχή, όπως έχει εξαγγείλει και ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης υπολογίζεται σε άνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το σχέδιο αποκτά ιδιαίτερη αξία αυτή την περίοδο καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διαγωνισμός για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Στα κριτήρια των υποψηφίων που θα μετρήσουν και θα διαμορφώσουν τις προσφορές τους είναι και το ενεργειακό μείγμα της χώρας τα επόμενα χρόνια.
Η πολυμελής Επιτροπή που συγκροτήθηκε στις αρχές του έτους και εργάστηκε για την εκπόνηση του σχεδίου έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της προετοιμασίας, καθώς εντός των ημερών θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση με στόχο το σχέδιο να διαβιβαστεί -με βάση τις υποχρεώσεις κάθε κράτους-μέλους- έως τα τέλη του έτους στην ΕΕ. Αφού εγκριθεί θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο μέχρι τα τέλη του 2019.
Το εθνικό σχέδιο, περιλαμβάνει τα μέτρα αλλά και τις πολιτικές με τις οποίες η χώρα μας θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να ανταποκριθεί στους φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Πέρα από την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων, βασικοί στόχοι του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού σύμφωνα με το ΥΠΕΝ είναι:
Η εξασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας συμπεριλαμβανομένων των νησιών, μέσω σύγχρονων υποδομών και αποτελεσματικών διασυνδέσεων.
 Η διασφάλιση ότι τα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες διατίθενται σε αγορές που λειτουργούν με διαφάνεια και σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού.
 Η ριζική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.
 Η συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια συνολικά της οικονομίας και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, με την ορθολογική και βιώσιμη εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.
 Η στήριξη των Περιφερειών της χώρας μέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής αλλά και της συμμετοχής των καταναλωτών (νοικοκυριών, επιχειρήσεων, δήμων και Ενεργειακών Κοινοτήτων) στο σύνολο των ενεργειακών αγορών.

Γράφει η Μαριάννα Τζάννε – Πηγή: newmoney.gr