Το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), με σχετική του απόφαση, άναψε το «πράσινο φως», για την άδεια λειτουργίας, δύο αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 59,8MW, στο Δήμο Καρύστου.
Σχετικά με την πρώτη άδεια λειτουργίας, εκείνη χορηγείται στην εταιρεία με την επωνυμία «Αιολικά πάρκα Μύτικα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», και αφορά αιολικό σταθμό, ισχύος 29,9 MW, στη θέση «Πλατανιστός» του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Παράλληλα, η δεύτερη άδεια λειτουργίας χορηγείται στην εταιρεία με την επωνυμία «Αιολικά Πάρκα Σπήλιας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», και αφορά, επίσης, αιολικό σταθμό, ισχύος 29,9MW, στη θέση «Σπηλιά» του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις εδώ και εδώ