Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τον προτιμητέο επενδυτή για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Νοτιοδυτικά και Δυτικά της Κρήτης ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης.
Ως επιλεγείς αιτών ορίστηκε η κοινοπραξία Total-Exxon Mobil και ΕΛΠΕ. Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο “στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 απόφασης του Υπουργού Π.ΕΝ. «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης» για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης Περιοχή Παραχώρησης «Νοτιοδυτικά Κρήτης», ορίζεται ως Επιλεγείς Αιτών η κοινοπραξία TOTAL S.A. – EXXON MOBIL –ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ”.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι “ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 1604/09.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. όπως ισχύει (σηµείο 12 του προοιµίου), να καλέσει την κοινοπραξία TOTAL S.A. – EXXON MOBIL – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, ως Επιλεγέντα Αιτούντα για για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης Περιοχή Παραχώρησης «Νοτιοδυτικά Κρήτης» σύμφωνα µε την παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προκειµένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα µε την Προκήρυξη”.

Πηγή: insider.gr