Το Υπουργείο Ενέργειας της Δανίας, χορήγησε άδεια στην εταιρεία Nord Stream 2, για τον ομώνυμο αγωγό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πλοία πόντισης σωληνώσεων με άγκυρα, για την ολοκλήρωση των τελευταίων χιλιομέτρων επί των δανέζικων υδάτων.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι εργασίες σταμάτησαν τον Δεκέμβριο καθώς η ελβετο-ολλανδική εταιρεία, Αllseas, υπεύθυνη για την πόντιση του αγωγού, ανέστειλε το έργο λόγω των αμερικανικών κυρώσεων που στοχοποιούσαν τις εταιρείες που μίσθωναν πλοία για την πόντιση του αγωγού Nord Stream 2 στη θάλασσα.