Μετά και από την πρόσφατη ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το έργο εκτελείται πλέον ταχύτατα και δρομολογείται εντός του πρώτου τριμήνου του 2018 η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων του Ν. Φωκίδας.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού και πράσινων δυναμικότητας 6.250 tn/ έτος και Χ.Υ.Τ.Υ. χωρητικότητας 362.487 m3 (Φάση Α) που αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες διάθεσης απορριμμάτων για τα επόμενα 13 έτη. Το έργο επίσης περιλαμβάνει τη βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης μήκους 1.325 m.

Η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές συμμετέχοντας σε Σύμπραξη Τεχνικών Γραφείων Μελετών εκπόνησαν την μελέτη με την οποία το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και κατασκευάζεται σήμερα. Επίσης, σήμερα είναι οι Τεχνικοί Σύμβουλοι του έργου.