Το PV Financing είναι ένα πρόγραμμα με διάρκεια πάνω από 30 μήνες  που ξεκίνησε στις αρχές του 2015, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος «Horizon 2020».

Σκοπός του προγράμματος PV Financing είναι η διευκόλυνση νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των φωτοβολταϊκών, στη βάση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η αυτοκατανάλωση και οι συμφωνίες αγοράς ισχύος.
Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλει σε έξι συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας: σπίτια στα οποία διαμένει μια οικογένεια, οικήματα με περισσότερους κατοίκους, εμπορικά καταστήματα, κτίρια γραφείων, κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και βιομηχανικά πάρκα.
Η ανάπτυξη αυτών των επενδυτικών μοντέλων γίνεται εφικτή σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον για τους επενδυτές και τις τράπεζες. Το πρόγραμμα επιδιώκει να απαντήσει στις προσδοκίες αυτών των βασικών συντελεστών της αγοράς και να μειώσει το επενδυτικό ρίσκο καινοτόμων σχεδίων στον τομέα των φωτοβολταϊκών.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα σχεδιάσουν τα πλέον κατάλληλα για τις ανάγκες της κάθε χώρας και του κάθε επιχειρηματικού μοντέλου χρηματοδοτικά σχήματα, όπως αυτά θα προκύψουν από τις συνεντεύξεις που θα γίνουν. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από 7 χώρες: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία.