Η Τουρκία απένειμε άδειες σε 22 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 740 μεγαβάτ, κατά την τέταρτη ημέρα του σχετικού γύρου αδειοδότησης ο οποίος στο σύνολό του στήριξε έργα 2.130 μεγαβάτ.
Στη διαδικασία συμμετείχαν 346 επιχειρήσεις, ενώ η χαμηλότερη προσφορά ήταν 2,87 δολάρια/κιλοβατώρα για έργο στο Τσανακαλέ.