Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) επενδύει 31,1 εκατομμύρια Ευρώ σε ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε από τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), κορυφαία ελληνική ενεργειακή εταιρεία με κύριο αντικείμενο τη διύλιση και τη διακίνηση πετρελαίου.
Με τη χρηματοδότηση η Εταιρεία θα εφαρμόσει  το επενδυτικό της πρόγραμμα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, το οποίο περιλαμβάνει  επέκταση, εκσυγχρονισμό και περιβαλλοντικές βελτιώσεις του δικτύου λιανικής.
Ο Ihsan Ugur Delikanli, Πρόεδρος της ΤΕΑΕΠ, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίζουμε το επενδυτικό πρόγραμμα των ΕΛΠΕ. και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου. Η συμβολή στην αποκατάση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δυσχερούς  περιόδου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα  και είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε την επιστροφή της οικονομικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη χώρα. Σχεδιάζουμε να αυξήσουμε περαιτέρω την υποστήριξή μας στην ελληνική οικονομία».
Ο Γρηγόριος Στεργιούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., πρόσθεσε: «Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών που δραστηριοποιείται. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που συνεργαστήκαμε με την Παρευξείνια Τράπεζα για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μας προγράμματος και προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον».
Η έκδοση του ομολογιακού δανείου είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για το καθεστώς ενημερωτικών δελτίων της ΕΕ.
Το συνολικός ύψος  του ομολόγου δύο δόσεων, ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ , με την Παρευξείνια Τράπεζα να συμμετέχει στη δεύτερη δόση ύψους 74,5 εκατ. ευρώ μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και άλλους επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές.  
Από την έναρξη των εργασιών της στην Ελλάδα, η Παρευξείνια Τράπεζα έχει εγκρίνει πάνω από 470 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 20 έργα στη χώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Τράπεζα αύξησε σημαντικά τη χρηματοδότησή της στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από 150 εκατομμύρια σε έξι επιχειρήσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, του εκσυγχρονισμού των περιφερειακών αερολιμένων, της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων κλπ. Η Ελλάδα είναι πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος δανειολήπτης της Τράπεζας, μετά την Τουρκία και τη Ρωσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΤΕΑΕΠ  στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες εδώ