Σε μια νέα φάση ανάπτυξης, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεων και η έμφαση στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων που απευθύνονται κυρίως στη βιομηχανία και έχουν υψηλά περιθώρια κέρδους αφού δεν τιμολογούνται ως commodity, έχει εισέλθει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.
«Ακολουθούμε στρατηγική εστίασης σε εξειδικευμένα προϊόντα με αυξημένη κερδοφορία», τόνισε χαρακτηριστικά η διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ απευθυνόμενη στους μετόχους στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ΓΣ.
Επισημαίνεται ότι η εταιρεία έχει ηγετικό μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά χαλκού (σωλήνες) ενώ με τη νέα επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα Οινόφυτα τίθενται οι βάσεις ώστε να συμπεριληφθεί μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών αλουμινίου στην ΕΕ.
Για τις οικονομικές επιδόσεις της εισηγμένης, όπως ανέφερε η διοίκηση, τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται θετικά, ενώ επισημάνθηκε ιδιαίτερα η αύξηση του όγκου παραγωγής και πωλήσεων, η οποία βελτιώνει τα περιθώρια κέρδους ανά τόνο (αφού τα κόστη παραμένουν σταθερά).
Αλουμίνιο
Ποιες είναι όμως οι επιμέρους στρατηγικές και οι στόχοι ανά κλάδο για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ; Για τον κλάδο του αλουμινίου οι εμπορικοί στόχοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένα προϊόντα όπως:
1)   οι πολυστρωματικοί σωλήνες με εφαρμογή σε οικιακά δίκτυα ύδρευσης.
2)   η παραγωγή φύλλων μεγάλου πάχους για τη ναυπηγική βιομηχανία.
3)   η παραγωγή νέων κραμάτων για εναλλάκτες θερμότητας που κατευθύνονται στην αυτοκινητοβιομηχανία
Βασική επιδίωξη είναι η ολοκλήρωση του φιλόδοξου διετούς επενδυτικού προγράμματος, με αιχμή του δόρατος την εγκατάσταση του νέου ελάστρου που αγοράστηκε από την εταιρεία SMS και για το οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 134 εκατ. ευρώ (70 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕΠ που εκταμιεύονται στο τρέχον τρίμηνο και 67 εκατ. από την Commerzbank τα οποία θα εκταμιευτούν σταδιακά με την παράδοση του μηχανήματος).
Με τη νέα επένδυση αναμένεται να αυξηθεί η δυναμικότητα παραγωγής και συγκεκριμένα να διπλασιαστεί η δυναμικότητα της θερμής έλασης και σε πρώτη φάση κατά 20% η παραγωγή. Με το νέο έλαστρο και με μικρές νέες επενδύσεις δίνεται η δυνατότητα μεσοπρόθεσμα και εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, να διπλασιαστεί η παραγωγική δυναμικότητα.
Χαλκός
Και για τον κλάδο χαλκού, όπου η εταιρεία έχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, στόχος είναι η διείσδυση σε επιλεγμένες αγορές με αυξημένη προστιθέμενη αξία όπως οι σωλήνες με εσωτερική ράβδωση αλλά και τα προϊόντα έλασης για βιομηχανικές εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία κινείται στην κατεύθυνση της αύξησης της δυναμικότητας σε ειδικά προϊόντα, όπως τα κράματα για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα προϊόντα εφαρμογών ύδρευσης, κλπ.
Μάλιστα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ βρίσκεται πολύ κοντά στην εξασφάλιση της απαραίτητης πιστοποίησης για να συμπεριληφθεί στους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τέλος η εταιρεία ενδιαφέρεται να αυξήσει την παραγωγή κραμάτων χαλκού που χρησιμοποιούνται για καλώδια βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Τόσο στο χαλκό όσο και στο αλουμίνιο, η παραγωγή κατευθύνεται σε συντριπτικό ποσοστό σε εξαγωγές, με κύρια αγορά την Ε.Ε.

Γράφει ο Χάρης Φλουδόπουλος – Πηγή: www.capital.gr