Οι χώρες της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξάλειψη της χρήσης ρωσικών ορυκτών καυσίμων, γνωστών ως REPowerEU, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ενός προτεινόμενου στόχου κάλυψης του 45% των αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030, σύμφωνα με έγγραφο που είδε η EURACTIV.
Οι τροποποιήσεις που έγιναν από χώρες της ΕΕ στην πρόταση REPowerEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κατατέθηκε τον Μάϊο, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ταχύτητα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας.
Οι τροπολογίες καταργούν το σχέδιο της Επιτροπής να αυξήσει τον στόχο για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης στο 45%, αντικαθιστώντας τον με τον στόχο του 40% που συμφωνήθηκε από τις χώρες της ΕΕ τον Ιούνιο. Η WWF, η περιβαλλοντική ΜΚΟ, επέκρινε έντονα αυτή τη θέση.
«Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 45% έως το 2030 είναι η ευκαιρία μας να αντιμετωπίσουμε μια τριπλή κρίση ταυτόχρονα: την κλιματική κατάρρευση, την πρόσβαση σε ασφαλή ενέργεια και τη μείωση μεσοπρόθεσμα των τιμών της ενέργειας για τους καταναλωτές», είπε στο Euractiv αξιωματούχος. «Εάν οι κυβερνήσεις της ΕΕ είναι πραγματικά δεσμευμένες να λύσουν και τα τρία προβλήματα, θα πρέπει να αποδεχτούν αυτόν τον υψηλότερο στόχο για τις ΑΠΕ», πρόσθεσε.
Οι τροπολογίες διαγράφουν επίσης την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενσωματώσει στο δίκαιο της ΕΕ την αρχή ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να θεωρούνται θέμα «υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος». Εάν εγκρίνονταν, η αρχή θα συνέβαλε στην προστασία νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι νομικών προκλήσεων, οι οποίες έχουν καθυστερήσει την κατασκευή αιολικών πάρκων σε χώρες όπως η Γαλλία.
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ διατήρησαν την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία περιοχών «goto» για ΑΠΕ ή χώρους ιδιαίτερα κατάλληλους για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι τροπολογίες που εισήγαγαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ αυξάνουν τον χρόνο που απαιτείται για την αδειοδότηση σε αυτές τις περιοχές. Ενώ οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία χορήγησης αδειών δεν υπερβαίνει το ένα έτος για έργα σε περιοχές «goto» και τα δύο έτη αλλού, η περίοδος παράτασης και για τις δύο έχει αυξηθεί.
Οι περιοχές «go-to» υποστηρίζονται από τη βιομηχανία αιολικής ενέργειας ως ένας τρόπος για να επιταχυνθεί η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να απλοποιηθεί η αδειοδότηση.
«Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις άδειες καλύπτει όλα τα κενά. Οι νομικές προτάσεις διευκρινίζουν ποιες άδειες πρέπει να εκδοθούν εντός των υφιστάμενων προθεσμιών και δημιουργούν περιοχές “goto” όπου τα έργα μπορούν να προχωρήσουν ακόμη πιο γρήγορα μετά από μια στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope Giles Dixon τον Μάϊο.
Υπάρχουν τώρα ανησυχίες ότι ο περιορισμός αυτών των μέτρων θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.
Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν το να επιτραπεί στις χώρες της ΕΕ να επιλέξουν εάν θα συμπεριλάβουν υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε περιοχές «go-to» και να επεκτείνουν τον ορισμό των περιοχών αυτών για να συμπεριλάβουν «χερσαίες (συμπεριλαμβανομένων επιφανειών και υποεπιφανειών) και θαλάσσιες περιοχές που είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
Ωστόσο, οι τροπολογίες παραμελούν στοιχεία όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και οι διάδρομοι θηλαστικών, οδηγώντας σε πιθανές συγκρούσεις μεταξύ έργων υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων κλάδων.

Πηγή: euro2day.gr