Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 11 Νοεμβρίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρότυπη Σύμβαση Χρήσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.
Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες:
  1. Ημερομηνία αποστολής:12.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-314988
Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
  1. Ημερομηνία αποστολής:12.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-314999
Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
  1. Ημερομηνία αποστολής:12.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-315003
Αποστολέας: EDISON Spa
  1. Ημερομηνία αποστολής:12.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-315085
Αποστολέας: OMV PETROM S.A