Για στόχο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 120% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεσμεύτηκε η Τασμανία, σύμφωνα με επισημάνσεις του Εργατικού Κόμματος της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσει να χαραχθεί μια νέα ενεργειακή πολιτική που θα εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και θα εδραιώσει το καθεστώς της νησιωτικής πολιτείας της Αυστραλίας ως εξαγωγέα καθαρής ενέργειας.
Παράλληλα, σύμφωνα με την επικεφαλή του Εργατικού Κόμματος, κ. Ρεμπέκα Γουάιτ, σκοπός είναι η αύξηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κατά 80% έως το 2022.
Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την Τασμανία, ένας στόχος ύψους 120% δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όσο ακούγεται, καθώς η πολιτεία παράγει τακτικά 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από τους άφθονους υδροηλεκτρικούς της πόρους, και εξάγει ενέργεια σε άλλες πολιτείες.
Η Τασμανία πέρασε πρόσφατα μία ενεργειακή κρίση, καθώς η ξηρασία και μία σπασμένη ενεργειακή διασύνδεση με την ενδοχώρα εξέθεσαν τη μεγάλη εξάρτησή της από την υδροηλεκτρική ενέργεια και την έλλειψη εφεδρικών πόρων ή σχεδίων.
Στο τέλος, η κυβέρνηση κατέφυγε σε γεννήτριες ντίζελ για να καλύψει το έλλειμμα της παραγωγής ηλεκτρισμού, με κόστος 64 εκατομμύρια δολάρια, πέρα από την παραγωγή ρύπων.
Οι Εργατικοί κατηγορούν την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων ότι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις άφθονες ενεργειακές ευκαιρίες και, με τον τρόπο αυτό, έθεσε σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της πολιτείας.
Το σχέδιο των Εργατικών υπόσχεται επίσης να επανεπενδύσει μερίσματα 25 εκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτήσει μια σειρά πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μια άλλη βασική πρωτοβουλία στοχεύει στον αγροτικό τομέα, με ένα σχέδιο που αποσκοπεί να βοηθήσει τους αγρότες να παράγουν και να χρησιμοποιούν τη δική τους ενέργεια, μέσω ηλιακών και αιολικών μονάδων.
Το Φιλελεύθερο Κόμμα έχει δεσμευτεί με τη σειρά του ότι θα αποσύρει την Τασμανία από την Εθνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, κόβοντας τους δεσμούς με τους ηπειρωτικούς μηχανισμούς τιμολόγησης, παρ΄ όλο που θα εξακολουθήσει να εξάγει και να εισάγει ενέργεια μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.