«Έπεσαν» οι υπογραφές μεταξύ των εταίρων του κοιτάσματος Λεβιάθαν και της κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού του Ισραήλ για την πώληση 4 δις. κ.μ. αερίου μέσα σε περίοδο δύο ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση Delek Drilling.
Η αξία της συμφωνίας υπολογίζεται σε 700 εκατ. δολάρια, ενώ οι προμήθειες θα ξεκινήσουν στο δ’ τρίμηνο του 2019 και θα διαρκέσουν ως το α΄ εξάμηνο του 2021.
Οι αγορές θα γίνουν με βάση τη διαθεσιμότητα του αερίου και πέραν των ποσοτήτων που θα λάβει η εταιρεία από το κοίτασμα Ταμάρ.