Η BP και η Microsoft συμφώνησαν να συνεργαστούν ως στρατηγικοί εταίροι για περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό σε ενεργειακά συστήματα και να προωθήσουν τους κλιματικούς στόχους μηδενικού άνθρακα και των δύο εταιρειών. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Microsoft από την BP προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2025.
Ειδικότερα, οι εταιρείες υπέγραψαν μια συμφωνία για έργα ανανεώσιμης ενέργειας, τα οποία θα προσφέρουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών της Microsoft.
Ο αντιπρόεδρος της BP για περιοχές, πόλεις και λύσεις, William Lin, δήλωσε:
«Η BP είναι αποφασισμένη να φτάσει σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα και να βοηθήσει τον κόσμο να κάνει το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να το καταφέρει μόνος του. Η συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες όπως είναι η Microsoft, με ευθυγραμμισμένες φιλοδοξίες, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου». Συνδυάζοντας τις συμπληρωματικές δεξιότητες και την εμπειρία μας, βοηθάμε όχι μόνο ο ένας τον άλλον για να επιτύχουμε τις φιλοδοξίες μας για την απαλλαγή από τον άνθρακα, αλλά επίσης δημιουργούμε ευκαιρίες για να υποστηρίξουμε και άλλους στο ταξίδι τους προς τη μείωση των εκπομπών άνθρακα».
Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft, για τις παγκόσμιες εμπορικές επιχειρήσεις, Judson Althoff, ανέφερε:
«Η BP μοιράζεται το όραμά μας για ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε για να μειώσουμε τις εκπομπές και να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση σε ενέργεια με νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια στρατηγική εταιρική σχέση όπως αυτή επιτρέπει σε κάθε οργανισμό να φέρει τη μοναδική του εμπειρία για κορυφαίες αλλαγές στη βιομηχανία και τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά δισεκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο».