Επιστολή προθέσεων για τη συγχώνευση των θυγατρικών τους στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου υπέγραψαν η BASF και ο όμιλος LetterOne.
Η BASF αρχικά θα διατηρήσει το 67% των μετοχών στη συγχωνευμένη οντότητα – η οποία θα λειτουργεί με την ονομασία Wintershall DEA – ενώ η LetterOne θα ελέγχει το υπόλοιπο 33%.
Ωστόσο, η BASF δήλωσε την πρόθεσή της να αυξήσει το μερίδιό της, ώστε να αποτυπώνει την αξία των δραστηριοτήτων μεταφοράς φυσικού αερίου της Wintershall, που δεν υπολογίζεται στο αρχικό ποσό.
Η νέα επιχείρηση θα είναι από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη BASF, η οποία επεξεργάζεται και τη δημόσια εγγραφή της μεσοπρόθεσμα.
Η BASF δήλωσε ότι θα διορίσει το διευθύνοντα σύμβουλο της νέας επιχείρησης, με τη LetterOne να έχει το λόγο για τον αναπληρωτή CEO και ότι έδρα των δραστηριοτήτων θα είναι οι γερμανικές πόλεις Κασέλ και Αμβούργο. Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί στο β΄ εξάμηνο του 2018.