Στη στρατηγική σημασία του Έργου Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector για την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ αλλά και για όλες τις γειτονικές χώρες, αναφέρθηκε ο Κύπρος Γιωργαλλής, αναπληρωτής αρχηγός διπλωματικής αποστολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα σε ημερίδα Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα.
Σημειώνεται ότι ο EuroAsia Interconnector αποτελεί κορυφαίο Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της ΕΕ που θα διασυνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας (Κρήτης-Αττικής) μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων συνολικής ισχύος 2.000 MW και σταθμών μετατροπής σε κάθε σημείο διασύνδεσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρώτης φάσης του έργου, που αφορά την διασύνδεση ισχύος 1.000 MW, ανέρχεται σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, σημείωσε ότι η Περιφέρεια στηρίζει το συγκεκριμένο εγχείρημα διεκδικώντας ταυτόχρονα για το περιβάλλον της Δυτικής Αττικής και τους πολίτες της τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοιας διάστασης επένδυση.
Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Δημοσθένης Βοϊβόντας, επισήμανε ότι ο EuroAsia Interconnector, ως ένα από τα σημαντικότερα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ, διασφαλίζει την έγκαιρη συμμετοχή του κοινού στα πρώτα στάδια σχεδιασμού με στόχο έργα αντίστοιχης διάστασης να αποτελούν κτήμα των τοπικών κοινωνιών και να επιλύονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα όποια προβλήματα ανακύπτουν.
Τα σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη του έργου περιέγραψε ο διευθυντής έργου του Φορέα Υλοποίησης EuroAsia Interconnector, Γιώργος Κίλλας, ενώ αναφέρθηκε και στα οφέλη που προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 347/2003 για Ενεργειακές υποδομές στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται το σημαντικό έργο με ιδιαίτερη αναφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Παράλληλα τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο αφού δίνει τη δυνατότητα στις δυο χώρες να λειτουργήσουν ως γέφυρες συνεργασίας, συνδέοντας την Ανατολική Μεσόγειο με την ΕΕ.
Τέλος, o Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ENVECO A.E., Σπύρος Παπαγρηγορίου, παρουσίασε αναλυτικά την τεχνική περιγραφή του έργου και την περιβαλλοντική του διάσταση, ενώ ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών Επικοινωνίας της εταιρείας Ομάδα Σύπραξις, Θάνος Μπελαλίδης, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν για την παρούσα φάση σχεδιασμού του έργου οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών και όλων των εμπλεκομένων μερών.