Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 145493/21.1.2015 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις – Ελληνικό Τμήμα».
Δείτε την επίσημη απόφαση εδώ