Νέος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός με καύση φυσικού αερίου, ισχύoς 105 MW, πήρε περιβαλλοντική έγκριση για ανέγερση στην περιοχή Βασιλικού. Το προτεινόμενο έργο, έχει σκοπό να ενισχύσει την παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο, με μονάδες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες θα εργάζονται με φυσικό αέριο αναμένεται να κοστίσει γύρω στα €120 εκατ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, η κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 17 μήνες. Οι κατασκευαστικές εργασίες αφορούν την προετοιμασία του οικοπέδου, την εγκατάσταση περίφραξης ασφαλείας και φωτισμού, την κατασκευή κτηρίων, κ.λπ.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd, συμφερόντων του επιχειρηματία Άκη Έλληνα. Η κατασκευή του σταθμού θα γίνει σε γη της κοινότητας Τόχνης συνολικής έκτασης 20.551 τ.μ. και βρίσκεται εντός της περιοχής του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού.
Ο σταθμός θα αποτελείται από:
  1. Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (6 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, καπνοδόχους, σύστημα ψύξης νερού, σύστημα διανομής τάσης, βοηθητικά συστήματα, κλπ).
  2. Σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction) ως αντιρρυπαντική τεχνολογία για τον περιορισμό των εκπομπών NOx.
  3. Σύστημα διανομής υψηλής τάσης.
  4. Βοηθητικά συστήματα.
  5. Συστήματα επεξεργασίας καυσίμου.
  6. Δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου.
  7. Σημείο και αγωγό παραλαβής φυσικού αερίου και σύστημα διανομής και τροφοδοσίας φυσικού αερίου εντός του σταθμού.

Πηγή: dialogos.com.cy