Σε συμφωνία για την πώληση του 50,1 % των μετοχών των ΕΛ.ΠΕ. κατέληξαν οι βασικοί μέτοχοι, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο και η PANEUROPEAN του Ομίλου Λάτση όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από την εταιρεία.
Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η συμμετοχή του Δημοσίου και η PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., υπέγραψαν χθες Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το 50,1 % είναι το ελάχιστο προς πώληση ποσοστό, και κατανέμεται ως εξής: 20% από την συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ που είναι σήμερα 35 % και 30,1% από την συμμετοχή της PANEUROPEAN.