Σύμφωνα το υπουργείο ενέργειας της Αλβανίας, σε καθεστώς ολοκλήρωσης βρίσκεται πάνω από το 90% της κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ επί αλβανικού εδάφους.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο αναμένει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος εντός του 2019. Μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται να εκδοθούν και οι απαραίτητες άδειες εκ μέρους της αλβανικής κυβέρνησης για τη λειτουργία του αγωγού, όπως διευκρινίστηκε.