Σε διαβούλευση τέθηκε σήμερα και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η λίστα με τις “σημαντικές βιομηχανίες” της χώρας, που πρόκειται να εξαιρεθούν από τις περικοπές κατανάλωσης στο φυσικό αέριο. 
Η οριστικοποίηση της εν λόγω λίστας, με τον καθορισμό των κριτηρίων που έχει θέσει η ΡΑΕ,  κρίνεται απαραίτητη για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης που δημιούργησε ο ΔΕΣΦΑ και ενέκρινε η ΡΑΕ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αρχή στην ανακοίνωσή της:
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Δ8 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 672/2022 Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 792/2022 και ισχύει, η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα κριτήρια για τη σειρά διακοπής μεταξύ καταναλωτών του καταλόγου Σημαντικών Βιομηχανιών, καθώς και τη διαδικασία διακοπής/περικοπής παροχής τους σε Κατάσταση Συναγερμού 3 του ΕΣΦΑ.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Ημέρα 5.12.2022
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.