Κυρίαρχη χώρα στην παγκόσμια αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου, με προσθήκη επιπλέον 912 δισ. κυβικά ποδιών μέχρι το 2022, αναμένεται να αναδειχθεί η Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η χθες η εταιρεία GlobalData.
Η GlobalData αναφέρει ότι η δυναμικότητα των εν λειτουργία υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 19% σε παγκόσμιο επίπεδο, από 14,9 δισ. κυβικά πόδια που ήταν το 2018, σε περίπου 17,8 δισ. κυβικά πόδια το 2022.
Η Ρωσία θα είναι η χώρα που θα καθοδηγήσει την τάση αυτή, ακολουθούμενη από την Κίνα (+349 δισ. κυβικά πόδια) και την Τουρκία (+340 δισ. κυβικά πόδια).
Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ 2018 και 2022 αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία 115 νέων εγκαταστάσεων υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου (55 έργα στην Ευρώπη και 21 στην Αμερική).
Σύμφωνα με την GlobalData, η πλειονότητα των νέων αυτών εγκαταστάσεων αναμένεται να κατασκευαστεί στην Ευρώπη (55 νέα έργα) και δευτερευόντως στη Βόρεια Αμερική (21 νέα έργα).
«Συνολικά αναμένεται να δαπανηθούν παγκοσμίως $ 3,3 δισ. σε νέα έργα αποθήκευσης φυσικού αερίου μεταξύ 2018 και 2022. Σε ότι αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Μέση Ανατολή κατατάσσεται στην πρώτη θέση (δαπάνες $ 13,3 δισ.), ακολουθούμενη από την Ευρώπη ($ 12,5 δισ.)», σημειώνεται.