Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ανάρτησε ένα αναλυτικό τεχνικό αρχείο με συνολικά 78  ερωτοαπαντήσεις, αναφορικά με τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι προτίθενται να συμμετάσχουν στις τρείς διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν οριστεί για το προσεχές διάστημα.
Το τεχνικό αρχείο διευκρινίσεων αφορά:
⇒ Το ρυθμιστικό πλαίσιο.
⇒ Τη συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
⇒ Την Αίτηση Συμμετοχής και τα συνοδευτικά έγγραφα.
⇒ Ενημερωτικό υλικό για τη διαδικασία των διαγωνισμών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τις συνολικά 78 αναλυτικές ερωτοαπαντήσεις εδώ